‘Anima Animus’

San Francisco Ballet in Dawson’s Anima Animus // © Erik Tomasson